PAL live

Pal live is ervaren!

Pal live biedt een cultureel programma om indrukken op te doen over het leven in al zijn facetten. 

Het programma met dit jaar als thema; ‘Wat geef je mee, wat laat je achter’, biedt een verscheidenheid aan onderwerpen die ons raken. Over belevenissen waar we mee te maken krijgen en die soms levens kunnen veranderen. Levensbedreigende ziekte, kwetsbaarheid, afscheid nemen en het levenseinde horen daar ook bij. Pal live biedt graag een podium aan mensen die deze onderwerpen niet uit de weg gaan. Een podium voor mensen die kans zien om deze onderwerpen op diverse manieren bespreekbaar te maken. Dit kunnen voorstellingen, tentoonstellingen en exposities zijn. 

 

PAL live is onderdeel van Pal in de stad en verbindt organisaties en inwoners van alle leeftijden en culturen uit en Amsterdam en Diemen met elkaar door middel van creativiteit. Pal live is ervaren. Ervaar jij mee?

 

Meer lezen over Pal in de stad, KLIK HIER

Programma

PAL live poëziewedstrijd

Amsterdammers zijn niet op hun mondje gevallen, maar op het moment dat het over ongeneeslijk ziek zijn, rouwen of de dood gaat, dan vinden we het vaak lastig ons te uiten. Poëzie kan hierbij helpen. De PAL live poëziewedstrijd heeft een verzameling aan mooie gedichten opgeleverd.
Meer lezen?
Wedstrijd

Before I Die Wall

Op 7 juli daagt Rob Bruntink bezoekers van Pal Live uit hun ideeën en wensen op de Wall te schrijven. Zo kun je expliciet maken wat je nog graag wilt in het leven of lezen wat andere mensen aan wensen hebben. Naast de De Before I Die Wall is er een online interactieve lezing van Rob waar de Before I Die Wall als rode draad fungeert.

Documentaire ‘Wei’

10 Juni. Langzaam afscheid nemen van het meest dierbare. “Hij was opgegroeid op een boerderij. Naarmate de dementie vorderde, werd die wei belangrijker voor hem; het boerenleven begreep hij nog”.

Ik ben mijn lichaam niet

Een kunstproject waarin levensbedreigend zieke Nederlanders worden geportretteerd en vereeuwigt in een multimediale reis. IK BEN MIJN LICHAAM NIET maakt de stervende mens voelbaar in de wereld die achterblijft, middels een documentaire, installatie en dichtbundel.

Berichten

Nieuwsbrief Museum Tot Zover

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover informeert over uitvaartrituelen en biedt reflectie op sterfelijkheid in brede zin. Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over

Lees meer »

Project K

Project K – inside room 8 Geert had al een tijd last van buikpijn en het werd erger. Hij kreeg een rectale bloeding op het

Lees meer »

Over PAL in de Stad

Wat geef je mee? Wat laat je achter?

Het leven in al zijn facetten, dus ook het einde van het leven, bespreekbaar maken voor iedereen. Dat is waar PAL in de stad voor staat. 

In Amsterdam en Diemen zetten vele organisaties en mensen zich in om onderwerpen gerelateerd aan palliatieve zorg op verschillende manieren bespreekbaar te maken. Manieren die aansluiten bij verschillende leeftijds- en doelgroepen en die bijdragen aan maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen in de laatste levensfase en hun naasten.

 

Pal in de stad komt voort uit het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen. Leden van dit netwerk werken op allerlei terreinen samen met partijen uit de zorg, de maatschappelijke-, culturele- en onderwijssector en het bedrijfsleven. Vanuit deze brede samenwerking bieden we verschillende perspectieven en een divers en innovatief jaarprogramma.

Onderdeel van dit programma is PAL live! PAL live verbindt organisaties en mensen, inwoners van alle leeftijden en culturen uit Amsterdam en Diemen met elkaar door middel van creativiteit. 

 

Meer weten over het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen, KLIK HIER

Onze partners

PAL live wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met:

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen

Netwerken Palliatieve Zorg hebben als taak om organisaties die betrokken zijn bij de palliatieve zorg met elkaar te verbinden, zodat zij optimale palliatieve zorg kunnen bieden. Netwerken hebben vier hoofdtaken: informeren, coördineren, faciliteren en signaleren.

Openbare bibliotheek Amsterdam en Diemen

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, met als doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Landelijk Expertisecentrum Sterven

Het landelijk expertisecentrum sterven zien het als haar missie om bij te dragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.

Gemeente Amsterdam

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover informeert over uitvaartrituelen en biedt reflectie op sterfelijkheid in brede zin. Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over wie we zijn, onze afkomst en de tijd waarin we leven. Deze vraag staat centraal bij dit museum.